Εναν πλούτο τεκμηρίων, έργων τέχνης και κειμηλίων που βρίσκονται στην κατοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών ψηφιοποιήθηκαν ώστε να αναδειχθούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Η πρόσβαση στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο αφορά όλα ανεξαιρέτως τα µέλη της τοπικής κοινότητας από τον απλό πολίτη έως τον ερευνητή, µαθητή και φοιτητή.
Η στρατηγική του έργου, εκτός από την ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση µέρους της συλλογής της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών αφορούσε και στην εκπαίδευση του…