Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός των Φιλολογικών Βραδινών της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας έχει πραγματικά ενδυναμωθεί, με μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία κι έναν πλούσιο απολογισμό ομιλιών και παρουσιάσεων βιβλίων που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.