Την Μεγάλη Παρασκευή, την πλέον πένθιμη ημέρα για τους χριστιανούς, υπάρχει η συνήθεια και έθιμο θα λέγαμε, όλοι ή τουλάχιστον όσοι μπορούν, να πηγαίνουν στα κοιμητήρια, στους τάφους των προσφιλών τους προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, για να αφήσουν λίγα λουλούδια, να βάλουν ένα ωραίο άνθινο στεφάνι, να…