Αναταράξεις προκάλεσε στις τάξεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και του δικηγορικού κόσμου της περιοχής, η δημοσιοποίηση πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το οποίο φέρει τον δικηγόρο του νοσοκομείου να διεκδικεί συνεχώς με προσφυγές κατά του νοσοκομείου-και να λαμβάνει- επιδόματα και αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ.
Οι εκάστοτε δε διοικήσεις, διότι αυτό συνέβαινε σε βάθος δεκαετίας, κατέβαλλαν τα ποσά που διεκδικούσε ο δικηγόρος του νοσοκομείου χωρίς…