«Οχι» στην περιθωριοποίηση και την αναγκαστική έξοδο των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις σχολικές κοινότητες λένε ομόφωνα εκπαιδευτικοί και γονείς. Διεκδικούν τη συνέχιση της λειτουργίας των 61 τμημάτων ένταξης που λειτουργούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας, παρέχοντας εκπαιδευτική εξατομικευμένη παρέμβαση στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι τελευταίοι, πέραν των ωρών που παρακολουθούν τα τμήματα ένταξης, τα οποία στόχο έχουν να τους…