Ο συναγερμός που είχε ηχήσει από τον φορέα που περιθάλπτει τον πληθυσμό του καταυλισμού στον Ριγανόκαμπο αγνοήθηκε από αρχές και φορείς. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί.
Ως ο χειρότερος καταυλισμός Ρομά από απόψεως εξώθησης των παιδιών σε επαιτεία και πορνεία, είχε αναδειχτεί από το πρόγραμμα «Υγείας για όλους» αυτός του Ριγανοκάμπου του δήμου Πατρέων. Τι άλλαξε από τότε; Τίποτα.
Το θέμα είχε αναδείξει και στο παρελθόν η «Π» φιλοξενώντας τις εκκλήσεις του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής και…