Περαιτέρω ενεργοποίηση του τοπικού τομέα αυτοδιοίκησης επιχειρεί το συντονιστικό όργανο Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα με τους αντίστοιχους Υγείας και Παιδείας, τα μέλη των οποίων συσκέπτονται με τηλεδιασκέψεις, προκειμένου να έχουν εικόνα και παρεμβατικότητα, σε μία περίοδο με έντονα τα προβλήματα, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Αν και ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για κάποια ιδιαίτερη κίνηση, ο κομματικός μηχανισμός έχει πλήρη επικοινωνία και απόλυτη ταύτιση με τη δημοτική…