Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (Π.Ο.Α.Δ.Ε.Π.) www.poadep.gr διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση το Σάββατο, 9 Απριλίου 2016, ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα «Οδικοί Άξονες και Περιφερειακή Ανάπτυξη- Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναφερθούν τόσο η συμβολή της λειτουργίας του Π.Ο.Α.Δ.Ε.Π. στη μελέτη και αξιολόγηση των αναπτυξιακών επιδράσεων από την κατασκευή και…