Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας για την πρόληψη της διασποράς του covid-19 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έκτακτες θεσμικές ρυθμίσεις καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων ανακοινώνονται τα εξής:
Εντατικοποιείται η λειτουργία της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (της οποίας η λειτουργία δεν ανεστάλη καθόλου), στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που αντιμετωπίζουν θέματα διαβίωσης λόγω των έκτακτων συνθηκών του…