Με «Δελτίο Τύπου» που εξέδωσε ο σύλλογός μας στα τέλη Απριλίου δημοσιοποιήσαμε τις θέσεις μας σχετικά με τον τρόπο διέλευσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, τόσο από τα προάστια, όσο και από το αστικό πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και δεν προτιθέμεθα να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, πριν τουλάχιστον δημοσιοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο τα συμπεράσματα της μελέτης που εκπονεί η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».

Παρακολουθώντας όμως τις συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις επί του θέματος αυτού διαπιστώνουμε με…