Μαύρα σκοτάδια επικρατούν σε κεντρικούς δρόμους του Ρωμανού Πατρών κατά τις νυχτερινές ώρες γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την κυκλοφορία για οχήματα και διαβάτες μόλις δύσει ο ήλιος. Επιβεβλημένη είναι η χρήση των προβολέων οχημάτων και φακών χειρός για τους πεζούς, διαφορετικά δεν βλέπουν που πηγαίνουν. Η μόνη παρηγοριά για τους κατοίκους είναι η αντανάκλαση που κάνουν τα φώτα της γειτνιάζουσας Περιμετρικής.
Ο ανεπαρκής ηλεκτροφωτισμός στην διασταύρωση της οδού Αγίου Δημητρίου Ρωμανού με…