Το εμπορικό κέντρο της Πάτρας στο πέρασμα των χρόνων δεν φαίνεται να έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές σε ο, τι τουλάχιστον αφορά τη ρυμοτομία του.