Στην Ελλάδα η ιδέα του γυμνισμού πρωτοεμφανίστηκε στον Μεσοπόλεμο όμως δεν εδραιώθηκε. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισαν να εμφανίζονται δειλά δειλά οι πρώτοι γυμνιστές.