Σάββατο σήμερα, προ της Κυριακής της Πεντηκοστής και, κατά το τυπικό της Εκκλησίας, κατά την πρώτη ημέρα του τριημέρου, είναι η ώρα κατά την οποία θα πρέπει να μνημονεύσουμε τις ψυχές. Οχι μόνο των οικείων μας προσώπων που έφυγαν αλλά και «πάντων ευσεβών και ορθοδόξων, βασιλέων, πατριαρχών, ιερέων, μοναχών, μοναζουσών, και πάντων των προγόνων».
Η Πεντηκοστή είναι μια από τις γενέθλιες ημέρες που υπενθυμίζουν ότι η παρουσία του ουράνιου Πατέρα, ομοούσιου και αδιαιρέτου, με Υιό και Αγιο Πνεύμα,…