Οι φοιτητές, οι υποδομές, η κομβική θέση της Πάτρα στο γεωγραφικό χώρο και τις μεταφορές, η αύξηση του τουριστικού ρεύματος την τελευταία τετραετία και η εγγύτητα με την Αθήνα αποτελούν ορισμένα από τα δυνατά σημεία της πόλης, στην τεχνική έκθεση που συντάχθηκε για να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου για τη λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου σε ένα τμήμα του κέντρου της.
Το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην πρόσφατη…