Μια βόλτα στους παραλιακούς δρόμους έκανε ο Αντώνιος Χρ. Σπυρόπουλος, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη παράταξη «Πάτρα, Πρωτεύουσα Ξανά» με επικεφαλής τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο. 
Το οδοιπορικό του αφορούσε τις υποδομές των παραλιακών δρόμων (τεχνικά έργα, τοίχοι αντιστήριξης, πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.). 
Είναι γνωστό ότι ο κυματισμός διαβρώνει τις παραλίες και υποσκάπτει τους τοίχους αντιστήριξης.
Ολα τα τεχνικά έργα κάθε μορφής και σε οποιαδήποτε θέση…