Προχωράει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας τις διαδικασίες του έργου «Νέος Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Αχαϊας» στη συμβολή της Οθωνος Αμαλίας με τη Νόρμαν, καθώς η τεχνική εταιρεία που είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν επέμεινε στο να συζητηθεί.
Η προσφεύγουσα εταιρεία είχε ζητήσει από το ΣτΕ να παγώσει η απόφαση της διοίκησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, με την οποία είχε γίνει δεκτό το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής…