Η ανακατασκευή των σκαλών που συνδέουν την Ανω με την Κάτω Πάτρα είναι ένα ακόμα έργο που ξεμπλοκάρεται μετά από την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος βάσει της οποίας αίρεται η προϋπόθεση για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Η ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη και το έργο παίρνει το δρόμο του.
Οι σκάλες που θα ανακατασκευαστούν είναι των οδών Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου,…