Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Therapeutic Advances in Chronic Disease” παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την πανδημία COVID-19 και για τη σχέση του καπνίσματος με τη νοσηλεία αλλά και την έκβαση της νόσου.

Αναλυτικά για την μελέτη
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης παρουσιάζουν μετα-ανάλυση 30 μελετών για τη σχέση μεταξύ καπνίσματος και COVID-19. Πρόκειται…