Εν μέρει δεκτή έγινε η ένσταση τοπικών επαγγελματικών φορέων κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τα ανταποδοτικά τέλη.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τα σκέλη της απόφασης με την οποία απαλλάσσονταν από τα τέλη οι κάτοικοι πέριξ της Ξερόλακκας και του βιολογικού καθαρισμού, αλλά και την παράλειψη καθορισμού συντελεστή έως του 60% για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τετραγωνικών μέτρων.
Η προσφυγή κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου είχε υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη…