Το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης των Θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών.