Στην αίθουσα της Διακιδείου σχολής λαού στην οδό Κανάρη στην Πάτρα έχει προσκληθεί να μιλήσει αυτό το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 στις 19.00, ο ηγούμενος της ιεράς μονής Ομπλού έξω από την Πάτρα, αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσάκης.
Το θέμα της ομιλίας που θ’ αναπτύξει στο βήμα της Διακιδείου είναι το εξής: «Τ…