Αλλη μια ευκαιρία θα έχουν οι φορείς που δεν κατέθεσαν προτάσεις για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με θέμα την αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου να το κάνουν στην ευρεία σύσκεψη που θα συγκαλέσει ο Δήμος Πατρέων τον Ιανουάριο.
Στις δημοτικές υπηρεσίες έχουν υποβληθεί οι προτάσεις ορισμένων φορέων, οι οποίες σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά είναι γενικές. Κρίνεται όμως αναγκαία από τη δημοτική αρχή η διαβούλευση με τους φορείς, προκειμένου να καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο θα εισηγηθεί…