Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας, στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24, γ΄ όροφος),
με θέματα:
· Ενημέρωση για την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της 3ης Ιουνίου 2016
· Λήψη απόφασης
Σύμφωνα με την πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, θα ακολουθήσει ψηφοφορία. Θα είναι μυστική, με ψηφοδέλτια, που θα ξεκινήσει μετά το πέρας της συζήτησης και θα…