Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στα πλαίσια τήρησης μέτρων προφύλαξης από τον κορωνοϊό, έχει αποφασίσει τα παρακάτω μέτρα τα οποία τηρούνατι αυστηρά και αφορούν προσωπικό και επισκέπτες.
Υποχρεωτική χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από όλο το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, τους ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου.
Συχνή χρήση αντισηπτικού διαλύματος που υπάρχει σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.
Αποφυγή συγχρωτισμού και συνωστισμού σε όλους τους χώρους
Τήρηση της…