Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και για την Αχαΐα εκτιμώνται τα μηνύματα που καταφθάνουν, όσον αφορά στην αύξηση της προερχόμενης από τη Ρωσία τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα για τη χρονιά που διανύουμε.
Μια σειρά από παράγοντες, που ευνοούν τη διόγκωση του τουριστικού κύματος των Ρώσων προς τη χώρα μας, ασφαλώς και θα μπορούσαν ν’ αποβούν καθοριστική για την αξιοποίηση της συγκυρίας και από τους επιχειρηματίες του τουρισμού στην Αχαΐα.
Κι αυτό διότι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τις…