Η ΔΕΥΑΠ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, γνωστοποιεί στους καταναλωτές, ότι στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης από τον κορωνοϊό και για την προστασία της δημόσιας και της προσωπικής υγείας των πολιτών, εντείνει τις προσπάθειες της, για την απρόσκοπτη υδροδότησης της πόλης.
Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση των δημοτών στις υπηρεσίες, θα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις επανασυνδέσεων, καθώς και νέων συνδέσεων παροχών ύδρευσης.
Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει επίσης τους καταναλωτές, ότι με απόφαση του Δ.Σ. της…