Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Ενέργειας και Περιβάλλοντος επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ξερόλακκας. Με τις υποδομές βελτίωσης που έχουν προταθεί, όπως είναι μεταξύ άλλων, η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, η πρόσθετη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ θα ανέλθει σε 435.000 m3 και η διάρκεια ζωής του κατά 3,036 χρόνια.
Το θέμα που αφορούσε στην ΜΠΕ της Ξερόλακκας συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν από λίγες ημέρες. Συζητήθηκε ο εκσυγχρονισμός του Χώρου…