? ?γ?πη το? Κυρίου μας, μ?ς καταξι?νει κα? π?λι νά ?ορτάσωμε τήν Σάρκωση καί ?πιφάνεια το? Υ?ο? καί Λόγου το? Θεο? καί ν? ε?ρισκ?μεθα πρ? τ?ν θυρ?ν  το? νέου ?νιαυτο? τ?ς χρηστότητος Α?το?.
Μέ τήν ε?καιρία τ?ς ε?σόδου στό νέο ?τος 2020 καί τ?ς ?ερ?ς Μνήμης το? ?ν ?γίοις Πατρός ?μ?ν Βασιλείου το? Μεγάλου, θά τελεσθ? στίς 31 Δεκεμβρ?ου 2019, ?μέρα Τρίτη κα? ?ρ? 6.00μ.μ. Μέγας ?ρχιερατικός ?σπερινός στόν Νέο ?ερό Ναό ?γίου ?νδρέου Πατρ?ν, μετά τό τέλος το? ?ποίου θά πραγματοποιηθ? ? τελετή κοπ?ς…