Μετά από 140 χρόνια λειτουργίας κι έχοντας στην αποκλειστική φροντίδα του 90 ηλικιωμένους, το ιστορικό ευγηρείο της πόλης «Κωνσταντοπούλειο» έχει περάσει σε μία διοικητικά δύσκολη περίοδο, γνωρίζοντας σοβαρές αναταράξεις.
Κι αυτό συμβαίνει σε μία χρονική στιγμή που η διοίκησή του έχει καταφέρει με τις πρωτοβουλίες της να νοικοκυρέψει το ίδρυμα οικονομικά και παράλληλα να εξασφαλίζει αξιοπρεπέστατες συνθήκες διαβίωσης για τους τροφίμους οι οποίοι προέρχονται από τα ανώτερα αλλά και κατώτερα…