Ωριμάζουν οι συνθήκες για την ανακοίνωση (εντός του ερχόμενου Απριλίου) των δυνητικών σημείων χωροθέτησης μονάδων για την τροφοδοσία των δικτύων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν αξιολογηθεί θετικά από την πλευρά της αυτοδιοίκησης τα αποτελέσματα της χρήσης του LNG, κυρίως από τα νοικοκυριά, αλλά και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από το φθηνότερο καύσιμο. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου)…