Το Πρόγραμμα «ΑΛΚΥΟΝΗ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και φιλοδοξεί να αλλάξει τη στάση όλης της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μητρικό θηλασμό. Αυτό γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί μέσα από δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινο…