Έντονη δυσοσμία αναδύεται κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες στην ατμόσφαιρα στον Ρωμανό Πατρών. Όταν διαχέεται η εξαιρετικά δυσάρεστη αυτή οσμή στην περιοχή, θυμίζει τις εκπομπές καπνού από τις καμινάδες κατά τη λειτουργία καυστήρων μεγάλων θερμοκηπιακών μονάδων ύστερα από  καύση ελαιοπυρηνόξυλου, καταγ…