Οι γεννηθέντες το έτος 2003 (στρατεύσιμοι κλάσεως 2024) όπου φέρονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πατρέων και των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Βραχναιϊκων, Μεσσάτιδος, Παραλίας, Ρίου, παρακαλούνται να προσέλθουν με την ταυτότητά τους στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πατρέων (ΓΡΑΦΕΙΟ Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ) ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 30 από 01-12/04/2019 και τις ώρες 9.00-13.00,προκειμένου να δηλώσουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο απαιτούμενα στοιχεία, για την κατάρτιση καταστάσεων…