Περικυκλωμένο από κιγκλιδώματα παραμένει το άγαλμα του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου στην πλατεία Ολγας. Η πόλη θεωρεί ότι επιτέλεσε το χρέος της τοποθετώντας τα προστατευτικά κάγκελα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κινδυνεύει να πέσει. Δεν είναι όμως η πτώση που ανησύχησε την πόλη, αλλά η πιθανότητα να χτυπήσει κάποιον πολίτη ή ακόμα χειρότερα κάποιο από τα παιδιά που παίζουν στην πλατεία. Ούτε λόγος να γίνεται για το χρέος μας απέναντι στον αείμνηστο πολιτικό.

Μ.Β.