Τ?ν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρ?ν κ.κ. Χρυσόστομο ?πεσκέφθησαν τ?ν Τρίτη 18.2.2020, ? ?ποστράτηγος κ. ?ωάννης Πετρο?τσος, Συντονιστ?ς Περιφερειακ?ν Διοικήσεων Δυτικ?ς ?λλάδος, Πελοποννήσου κα? ?ονίων Νήσων, ? ?ρχιπύραρχος κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης, Περιφερειακ?ς Διοικητ?ς τ?ς Πυροσβεστικ?ς ?πηρεσίας Δυτικ?ς ?λλάδος καί ? Πύραρχος κ. ?νδρέας  Στεμπίλης,  Διοικητής τ?ς Πυροσβεστικ?ς ?πηρεσίας Νομο? ?χαΐας προκειμένου ν? λάβουν τ?ν ε?λογία του κα? τ?ν ε?χή του μ? τ?ν ε?καιρία τ?ς ?ναλήψεως τ?ν…