Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Σας καλούμε να έλθετε, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση της αριθ. 165/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας, οικ. έτους 2020 (εισηγήτρια: Η.Ε. Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).
2) Έγκριση της αριθ. 166/2019 απόφασης του Δ.Σ. της…