Τι είναι η περιβαλλοντική εισφορά που προκάλεσε σύρραξη ανάμεσα στη δημοτική αρχή και την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης τις τελευταίες ημέρες; Η «Π» αναζήτησε τα στοιχεία που προσδιορίζουν ότι ο Δήμος Πατρέων επιβαρύνεται με 627.120 ευρώ και το πώς προκύπτει…ο λογαριασμός.
Η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4609/2019, ο οποίος στο άρθρο 55 αναφέρει ότι οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων επιβαρύνονται από την Πρωτοχρονιά του 2020 με περιβαλλοντική εισφορά ίση με 10 ευρώ ανά…