Η φωτογραφία αποτυπώνει μια άποψη της πλατείας Διαδόχου (μετέπειτα Τριών Συμμάχων) της Πάτρας τη δεκαετία του 1910.