Για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα το υπουργείο αφήνει τα πράγματα στην μοίρα τους χωρίς να προβλέψει, αλλά ούτε καν να θεραπεύσει εκ των υστέρων (όπως έκανε και με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση) αφήνοντας τους εκπαιδευτικούς να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.
Από τις πρώτες μέρες που ανακοινώθηκε η επιστροφή παιδιών –εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες , όποιος έχει τη στοιχειώδη εικόνα των σχολείων στην Α/μια, αντιλαμβανόταν ότι θα προκύψει σοβαρό ζήτημα με τις άδειες ειδικού…