Η  Διοίκηση  του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρείας, αποτελούμενη από τους: 1) Βασίλη Δελδήμο, πρόεδρο, 2) Νικ. Λεμέσιο, αντιπρόεδρο, 3) Μαρία Χατζίρη, γραμματέα, 4) Παναγ. Γιαννοπούλου  ταμία και 5) Κωνστ. Μακρυπόδη έφορο
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι    τα εξής:
1) Υλοποιείται άμεσα η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για διορισμό Ορκωτών Λογιστών στο Ευγηρείο, που λήφθηκε στις 11-6-2020, έτσι ώστε  εντός των επομένων ημερών, Ορκωτοί Λογιστές θα ξεκινήσουν τον έλεγχο των διαχειριστικών χρήσεων των…