Μία πολύμηνη έρευνα του Ανδρέα Ανδριόπουλου για τη φημισμένη Γιαννούλα την κουλουρού, οδηγεί στην αποκάλυψη όχι ευρέως γνωστών στοιχείων της ταυτότητάς της και των πραγματικών συνθηκών του βίου της, αλλά και του χρόνου και των αιτίων θανάτου της.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του προέδρου του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Πάτρας, που ο ίδιος είναι έτοιμος να παρουσιάσει εντός των επόμενων ημερών, αποτελούν παρακαταθήκη για την Πάτρα. Αλλωστε αφορούν ένα ταπεινό πρόσωπο που του κλήρωσε…