Για τεκμήρια από την ιστορία της Πάτρας που περιμένουν την ανάδειξή τους μίλησε ο Βασίλης Λαζάρης στην εκδήλωση της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών για το Μουσείο Πόλης στο φόρουμ ανάπτυξης.
Ο ιστορικός παρουσίασε στην εισήγησή του μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Είπε ότι η διατήρηση σημαντικών ντοκουμέντων μακριά από το φως της δημοσιότητας και της έρευνας ζημιώνει την πληρότητα των ιστορικών γεγονότων. Ο ίδιος πρόσφερε υλικό στην έκθεση που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και όπως είπε…