Ερωτηματικά και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις τάξεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα όλης της χώρας, διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», το οποίο βρισκόταν μέχρι και χθες, σε δημόσια διαβούλευση.
Στο άρθρο 26, περί κανονισμών Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ),…