Με τη σημαντική χρηματοδοτική συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από τα κονδύλια του επιχειρησιακού της προγράμματος, προχωρά η προκήρυξη της εργολαβίας – σκούπα, για την ύδρευση της Πάτρας και τα υπολειπόμενα δίκτυα υδροδότησης οικισμών του Νομού Αχαΐας από το φράγμα Πείρου – Παραπείρου.
Οπως πληροφορείται η «Π», ο διαγωνισμός θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.948.000 ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 16,2 εκ. ευρώ θα είναι η χρηματοδοτική συνδρομή της Περιφέρειας, με πόρους από το Ευρωπαϊκό…