Στην επαναδημοπράτηση για την μίσθωση ενός ακινήτου με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου προχωράει ο Δήμος Πατρέων. Ο χώρος έχει βρεθεί, αλλά για τυπικούς λόγους δεν κατέστη εφικτό να εκδοθεί ένταλμα πληρωμής για τον εκμισθωτή και για αυτό προχωράει ο Δήμος στην επαναδημοπράτηση.
Ο νομοθέτης υποχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση να μεριμνά για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και δίνει το δικαίωμα στους Δήμους να ιδρύσουν και λειτουργήσουν…