Στο κενό ανάμεσα στον “Σταμάτη” και τον “Γρηγόρη”, στα φανάρια της οδού Αυστραλίας στην Πάτρα, βρήκε ασφαλές καταφύγιο για να φτιάξει τη φωλιά του το μικρό πουλάκι της φωτογραφίας.