Το παρεμπόριο είναι μία πληγή στο σώμα του υγιούς εμπορίου, της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Αποτελεί παράνομη δραστηριότητα, αθέμιτο ανταγωνισμό και εξαπάτηση των καταναλωτών. Είναι ακόμη εστία μαύρης εργασίας και άγριας εκμετάλλευσης συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανέκαθεν ήταν αντίθετος με αυτές τις έκνομες πρακτικές υπερασπίζοντας τα δικαιώματα του νόμιμου εμπορίου και προτρέποντας τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.
Η…