Πάτρα 1982. Οδός Σατωβριάνδου, από την Τζουρτζ έως την Ρήγα Φεραίου, απέναντι από τις ήδη γκρεμισμένες φυλακές.