Το άνθινο ρολόι χωρίς τους δείκτες του, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, περίπου. Η κατασκευή βαίνει προς επιδιόρθωση, και απέμειναν μόνο τα φροντισμένα παρτέρια που πάντως θα παραξενεύουν τους επισκέπτες που δεν θα ξέρουν περί τίνος πρόκειται και θα βλέπουν ένα δείγμα πρασίνου χωρίς νόημα. (Αυτό, εφόσον έχουμε επισκέπτες) Πάντως η ώρα φαίνεται: Εχει εγκατασταθεί ένα συμβατικό ρολόι. Υποθέτουμε ότι αυτός που το έβαλε διαθέτει χιούμορ, αλλά και να μη διαθέτει, μας φέρνει ένα χαμόγελο.